fbpx

להכיר במציאות. לדעת שלווה.

כריכה קשה.
ניתן להשיג ברשתות הספרים

הסרת דחק, כעס, פחד ודאגה, על-ידי פיתוח הכרה במציאות מדריך מעשי למדיטציה וטיפול באמצעות מסורות חכמה לא-דואליות ובודהיסטיות

למהדורה אנגלית ראו Ending Stress

 

מדריך אימון מעשי זה עוזר לך להסיר מחייך דחק, מתח, כעס, פחד ודאגה, על־ידי פיתוח ושיפור הכרתך במציאות המוחלטת. הפרקים מובילים אותך שלב אחר שלב, מחשיבה רגילה, המייצרת קונפליקטים ודחק, לעֵבר הערכה מציאותית יותר של עצמך ושל העולם, הערכה חפה ממנגנוני קונפליק ודחק. הספר ממשיך באופן טבעי להצביע לך על השלווה והדממה המצויות במרחב מוּדעות טבעית, המתגלה באופן ספונטני בתודעה הבלתי מותנית.

קראו פרק ראשון