fbpx

לימוד והתייעצות פרטניים

לעיתים אנו נתקעים במשברים ובתקופות קשות בחיים שבהם אנו זקוקים להתייחסות אישית. מצבים כגון: מחלה קשה, מבחן, אובדן אדם אהוב, בית, עבודה או דרך בחיים. 
 לפעמים אנחנו רוצים להעמיק את הידע והתרגול במדיטציה מעבר לרמה המתאפשרת בקבוצה. 
לצרכים אלה, ניתן להיעזר בייעוץ ובלימוד מדיטציה אינדיבידואלי.

 ניתן להתייעץ וללמוד מדיטציה עם יונתן בכל מקום בישראל ובעולם גם פנים אל פנים וגם על ידי שיחת וידאו דרך סקייפ.

 לפרטים
לפרטים על לימוד, תרגול וייעוץ פרטניים, התקשרו ישירות עם יונתן