fbpx

מדיטציה בודהיסטית – לימוד ותרגול 26.5.20

שמונה מפגשים וירטואלים דרך זום, בימי שלישי 18:00 עד 20:00

קורס זה עולה בקנה אחד עם ספרו של יונתן הריסון "להכיר במציאות". לדעת שלווה.". במהלך הקורס נלמד על ההסבר הבודהיסטי להיווצרות מתח ודחק, על האפשרות לפתח תודעה שקטה ובלתי מותנית בנסיבות ועל המציאות כפי שהיא בפועל.

"אני מלמד דבר אחד ויחיד: הסבל וסופו של הסבל" – בודהא

מתח ואי נחת הם חלקים בלתי נפרדים מהחיים הנובעים מן הפער בין המחשבות לבין המציאות כפי שהיא בפועל. פער זה מוליד ביטויים שונים של סטרס (דחק) וביניהם תחושות אי נחת, חרדה, כעס, תסכול, אשמה, כאב ועוד…

תבניות חשיבה משתוקקות כגון 'הלוואי והייתי צעירה יותר', 'הלוואי והייתי בריא יותר', 'הלוואי והיה לי יותר כסף', גורמות לדחק ולסבל. מחשבות מייסרות כגון  'הלוואי ולא הייתי נכשל בבחינה', 'הלוואי ולא הייתי אומרת מה שאמרתי' מייצרות רגשות אשם ותסכול…

בראי הגישה הבודהיסטית הלא-דואלית סבל נפשי נובע מן ההשתוקקות למציאות שונה מכפי שהיא בפועל.

נתוודע אל אפשרות השהייה בתודעה שקטה ובלתי תלויה בנסיבות דרך היכרות עם שלושה עקרונות בסיסיים:

 • מה שקורה קורה – שום דבר אחר אינו קורה
 • המציאות אינה יכולה להיות בשום פנים ואופן שונה מכפי שהיא בפועל
 • כל החלופות למה שקורה הן פרי הדמיון – מחשבות ותו לא

נכיר מציאות שבה מתח איננו מופיע:

 • נתוודע לטבען של התודעה ושל המציאות
 • נכיר במקום ייחודי שבו ניתן לשהות ללא פעולה וללא דחק
 • נדון באפשרות להפוך בהדרגה מצב זה לחלק מחיינו

 נזהה את מנגנון הסבל והמתח:

 • תבניות החשיבה שלנו
 • טבעם האמִתי של הדברים
 • תוצאות הבלבול בין השניים


מבנה הקורס
הקורס כולל שמונה מפגשים באורך שעתיים וחצי. תהליך הלמידה מתבצע באמצעות מודעות טבעית, מדיטציה, שיחות והסברים.

נלמד ונתרגל שלושה שלבי מדיטציה ממסורות טיבט יפן, סין והודו:

 • שמתא (מיינדפולנס) – מדיטציה לרוגע
 • ויפשיאנה מיוחדת – חקר טבע התודעה
 • מדיטציה ללא מדיטציה – המצב הטבעי

כיצד אוכל להירשם?

לפרטים ולהרשמה: 03-549-5149
הקורס מתקיים במרכז הישראלי לרפואת גוף-נפש
רחוב שבטי ישראל 103 ב' רמת השרון
mindbody@mindbody.co.il